• Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

  • Dil:

    • Türkçe
    • English
    • Deutsch
    • العربية
Arama sonuçlarınız

Expertiz

Expertiz, uzman kişilerce yapılan inceleme, keşif, muayene anlamına gelmektedir.

Gayrimenkul sektöründe de özellikle emlak fiyatlarının değerlendirilmesinde  kullanılmaktadır.

Gayrimenkul sektöründe sağlıklı bir tespitin yapılabilmesi için dünyada ve ülkemizde kullanılan modern değerlendirme teknikleri dört ana başlık altında  toplanmaktadır.

1-Maliyet Metodu: Burada muhtemel bir alıcının belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödeyemeyeceği varsayımından hareket edilir.

2-Piyasa ( Pazar ) Değeri veya Emsal Metodu: Burada ise değerlemesi  yapılan gayrimenkulun benzeri gayrimenkullerin satış değeri ile karşılaştırılmasıdır.

3-Geliştirme Metodu: Değerlemesi yapılacak gayrimenkulun o andaki kullanımından daha farklı olarak bir başka uygulamaya hizmet edecek şekilde  geliştirilmesinden doğacak gelirlerin karşılaştırılmasından yapılır.

4-Finansal Metod: Gayrimenkulun gelecekte tahakkuk edecek gelirinin belirli bir iskonto hesabı ile bugünkü değerinin hesaplanmasından elde edilir.

Listeleri Karşılaştır